هرچقدر فکر میکنم نمیدونم اینکه خوبیها و خوشیهام رو واسه خودم  کوچیک جلوه میدم و بدیها و ناراحتیام رو بزرگ خصلت خوب منه یا اخلاق گند منه؟!!!!!!!!هرچی فکر میکنم نمیدونم.

/ 4 نظر / 8 بازدید
الی

سعی کن برعکس عمل کنی چون اینجوری لذتی از خوشیها نمی بری و برعکس ناراحتیها بیش از حد ممکن ناراحتت میکنه دوست من

پ م

خواهر جان این لحظات زندگی را با دید خوب ببین و لذت ببر تا در آینده حسرت این لحظات رانخوری .خوش باشی و خوش بمونین.

فریبا

عزیزم چرا با خودت اینجوری میکنی. برو دس بکش رو تارای سه تار دلت وا میشه.

1خواهر

دکتر میثاق رو میشناسی؟ میگفت بعضیها عادت دارن 1 حدی از فاصله رو حتی با عزیزترین کسانشون حفظ کنن و اگه 1 بار به هر دلیلی خوشی و صمیمیت و حسهای خوب زیادی زیاد بشن , نا خودآگاه کاری میکنن که خراب بشه. امیدوارم این طوری نباشی مریم خانم. اگه فکر کنی دنیا کلا در امروز جا میگیره , قشنگتر باهاش صفا میکنی. موید باشی و شاد