پناه میبرم به تو

مرا به سبب پریشانی دل از رعایت و متابعت بازمدار
که از آنچه پیش آمده دل تنگ دارم
پناه میبرم به تو از آشفتن حرص، افروختن خشم، چیرگی حسد، ضعف شکیبایی
کمی قناعت،‌تندخویی، مبالغه در خواستن،‌تعصب بر پوچ، خردشمردن کار بد،بسیار شمردن طاعت. پناه میبرم به تو که قصد فریب کسی را در دل گیرم پناه میبرم به تو از سرشت بد
پناه میبرم به تو از زندگی در سختی و پناه میبرم به تو از دریغ و افسوس
پناه میبرم به تو ای مهربانترین مهربانان 

 

بخشهایی از دعای هفتم صحیفه سجادیه

/ 0 نظر / 14 بازدید