برزخ همیشه سخت تر از جهنم است
دستهایم جلو میروند و
به عقب که نگاه میکنم
جایی دورتر از من
پاهایم جا مانده‌اند
کشش نامتناسبی است بین رفتن و جا ماندن


و همه از آن صورت وحشی و سنگی توست
که پای رفتنم را فلج کرده است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساناز

سلام حالت خوبه؟ وبتو دیدم واقعا تحسین برانگیزه موفق باشی bye [ماچ] [گل]