شمارش معکوس

آخیش امروزم داره تموم میشه فقط یه ربع دیگه صبر کنم جمع میکنم ور وسیله هامو از این خراب شده که هیچ تعصبی و علاقه ای بهش ندارم و فقط مجبورم فعلن تحملش کنم میرم که هوا بهم بخوره و تا این ساعت زندگی که هیچ شده به بقیه اش برسم.فردا هم که پنج شنبه است و نصف روز کار میکنیم و بعدش جمعه.حداقل یه روز ونصفی ریزترین مولکول وجودم به اینجا فکر نخواهد کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید