مرددم برای حرف زدن خندیدن دیدن رفتن خوردن خرید کردن خوابیدن کار کردن تلفن کردن کتاب خوندن لباس پوشیدن سلام نگاه فکر کردن تصمیم گرفتن شنیدن مصمم بودن بازی کردن نوشتن ظرف شستن چای ریختن جواب دادن اس ام اس زدن رقصیدن دست دادن در باز کردن بیدار شدن راه رفتن گشتن حتا نفس کشیدن بوییدن پلک زدن حس کردن......

این روزها مطمئن ترین فعلم گریه کردنه.

/ 1 نظر / 7 بازدید
آب تنی

مزه ی این تردید های لعنتی را با تمام وجود حس کرده ام...