به نام نفرت

باید که عیان تر و آشکارا از تو بنویسم.روزی بدون پروا نامت را خواهم برد و همه جا از تو خواهم گفت.روزی خواهی دید که بدون ترس و بغض و بی که دست و دل و اشکِ در چشمانم بلرزد روبرویت می‌ایستم و میگویم میگویم. و این بارِ سنگین همه عمرم سبک میشود.روزی خواهی دید.

/ 0 نظر / 8 بازدید