لی لی یا لیلی

با هستی همسن و سال ترم و نظراتم به نظراتش نزدیک تر و صمیمیتم بیشتر و حتی نبودن این پنج ساله اش باعث نشد از شدت دوست داشتنش کم شود دوست داشتنش و احترام قائل بودن برایش ادامه داشت و دارد اما حسم به لیلی چیز دیگری است گرچه صمیمیتمان همیشه در حصاری از پیش تعیین شده باقی می ماند گرچه از من درک حس و حالش بیشتر وقتها بر نمی آمد  و تنها برایش یک موعظه گر  و یا در بهترین حالت یک شنونده صرف بودم  و گرچه های بسیار و شاید های بیشتر میشود ادامه داشته باشند برای توصیف روابطمان با لیلی اما حسم به لیلی چیز دیگری است.لیلی با همه حرفهاو نوشتن هایش،سلیقه تئاتر و فیلم دیدنش و کتاب خواندنش لیلی با همه غصه ها و دردها و دغدغه هایش لیلی با همه مهربانی و سکوت و فریاد و لبخندش چیز دیگری است و حالا که میرود خیلی دلتنگش میشوم.لیلی میرود و من دلم برای آن لبخند همیشگی اش که پشت در خانه شان منتظر ایستاده تا وارد شویم بسیار تنگ میشود.
برای لیلی لیلی جان لیلی نازی دلم خیلی تنگ میشود.

/ 2 نظر / 12 بازدید
لیلی

تو برای من خیلی بیشتر از اینها بودی. چه زمانی که باید خطر می کردم و چه زمانی که لازم بود سکوت کنم. همیشه پشتم بودی و هستی. دوستت دارم خواهرم :×

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 555021175